“ქართულ ოცნებას” კვლავაც შეუძლია იტვირთოს და ასწიოს ქვეყნის მართვის პასუხისმგებლობა” – ბიძინა ივანიშვილი (20.07.2020)