პოლიციელები ამბობენ, ხელს რომ მოვკიდებთ დამნაშავეს უკან მოყვება ზარიო! – ვალერი გელბახიანი (ფრაგმენტი 1; 20.07.2020)