“თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე არსებული ბინები ფაქტობრივ მფლობელებს დაუკანონდებათ” – ირაკლი ღარიბაშვილი (16.07.2020)