ვიხილეთ დამარცხებული, სპეკულაციებში გახვეული, შანტაჟის მსხვერპლი მერი – ირაკლი კუპრაძე (ფრაგმენტი 4; 16.07.2020)