“მავნებლური და ეკონომიკის დამაზიანებელი გადაწყვეტილება ნაკარნახევია მხოლოდ პოლიტიკით და არჩევნებით” – გიორგი კანდელაკი (15.07.2020)