“საშინელი უიმედობაა, ყველაფერი გაუფასურებულია” – გრიგოლ გეგელია (ფრაგმენტი 1; 14.07.2020)