“რაღა საჭიროა პარლამენტი, ყველაფერი მთავრობას გადავცეთ, წავიდეთ სახლებში” – განცხადებები სესიაზე (14.07.2020)