8 წელი ხრეს ეს ქვეყანა. ტრიფონსაც დაიჭერენ – ვალერი გელბახიანი (ფრაგმენტი 1; 13.07.2020)