“5 და 100 კრიმინალის მომადლიერება, შეიძლება ცუდ საქმედ გადაიქცეს ხელისუფლებას” – გედევან ფოფხაძე (ფრაგმენტი 3; 13.07.2020)