პანდემიისას აკრძალვა არ გავრცელდა კახა კალაძის მეგობრის კომპანიაზე – გიორგი კანდელაკი (13.07.2020)