“თქვენი სტრუქტურა ყალიბდება სადამსჯელო მანქანად, გაიწვიეთ ეს კანონი!” – კობერიძე ბექაურს (10.07.2020)