არ შეიძლება დაზიანდეს კომერციული სუბიექტების უფლებები – კომპანიები კახა ბექაურის ინიციატივაზე (10.07.2020)