“ივანიშვილი არაფერს შექმნის ისეთს, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას” – ზაზა ხატიაშვილი, მურთაზ ზოდელავა (ფრაგმენტი 4; 09.07.2020)