“პარლამენტმა და პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეები შეატოვეს მთავრობის უკონტროლო ძალაუფლებას” – ანა ნაცვლიშვილი, გრიგოლ გეგელია (08.07.2020)