ყველა უმსგავსობასთან არის „ოცნება“ დაკავშირებული. ცეცხლს ეთამაშებიან – დავით ჭიჭინაძე (ფრაგმენტი 1; 07.07.2020)