თქვენი დრო გასულია, მიიღებთ ძლიერ საპასუხო მუშტს გადაგდებისთვის – დავით ჭიჭინაძე (ფრაგმენტი 2; 07.07.2020)