“ეს არის სისტემური, უმძიმესი დანაშაული, სისტემა აფარებს ხელს დამნაშავეებს” – გიორგი კაპანაძე, ალექსი კობაიძე, ნესტან ლონდარიძე (ფრაგმენტი 3; 06.07.2020)