როდესაც ერთი მხარე არის უგნური, რა თქმა უნდა, ფართო კონსენსუსზე საუბარი ვერ იქნება – ირაკლი აბესაძე (03.07.2020)