ბუჟბუჟებენ სიმდიდრეში, არ შერჩებათ! – მურთაზ ზოდელავა (ფრაგმენტი 2; 02.07.2020)