ყველაზე ხანგრძლივ დარტყმას ალბათ ტურიზმის ინდუსტრია მიიღებს. რესურსი ამოწურულია – მაია სიდამონიძე (ფრაგმენტი 3; 01.07.2020)