ფასილიტატორი ელჩები სალომე ზურაბიშვილთან (01.07.2020)