დამთავრდეს სულების და ხმების ქურდობა – შალვა ნათელაშვილი (01.07.2020)