ივანიშვილს რაც უნდოდა, საწინააღმედგო მიიღო. ბიძინა თუ მიშა – არც ერთი, არც მეორე – ნინო ბურჯანაძე (ფრაგმენტი 1; 30.06.2020)