დღეს ისტორიული დღეა! – პრეზიდენტმა პარლამენტის დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი მოაწერა