პირბადეს მოვიხსნი, რომ ჩემი მწყაზარი სახე გაყურებინოთ, წადით , ბატონო გიგა, წადით – თეა წულუკიანი (26.06.2020)