არ მივესალმები ხმალაობას შიდაოპოზიციურ სპექტრში. არ არის გარჩევების დრო – დავით ბერძენიშვილი (ფრაგმენტი 2)