ახლა ბურთი და პასუხისმგებლობა არის მთლიანად ხელისუფლების მხარეს – დავით ბაქრაძე