ჩვენი მიზანია, შეიქმნას საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ერთიანობის განცდა – დავით ბაქრაძე