ერთიანობა არის მნიშვნელოვანი და გამარჯვების წინაპირობა – ელენე ხოშტარია