უნდა წავიდეს საბჭოთა თაობა და მოვიდნენ ახალგაზრდები – პაატა ზაქარეიშვილი (ფრაგმენტი 2)