ბიძინა ბოლო წუთამდე სისხლს გაგვიშრობს, გაყიდულია ქვეყანა, რუსეთის მოკავშირეა – გუბაზ სანიკიძე (ფრაგმენტი 2)