ყველამ, ტემპერატურის ან სხვა სიმპტომების გამოვლენისთანავე, უნდა მიმართოს ექიმს – გიორგი გახარია