„ივანიშვილი ისეთ ცუდ ადგილას აღმოჩნდა, სადაც არავინ ისურვებდა“