ერთი დიდი ტალღა და დავამთავრებთ ამათ – მურმან დუმბაძე