„რადგან ბიძინამ ხალხი გადააგდო, ოპოზიციამაც უნდა გადააგდოს“?