კორექტირებული ანტიკრიზისული ბიუჯეტი – რაში დაიხარჯება გაწერილი თანხები