ქორწილი, ქელეხი და მასშტაბური ღონისძიებები 2 000 ლარით დაჯარიმდება