“ლელო” სხვა პოლიტიკური კომპასით მოძრაობს, “გირჩი” სხვა კომპასით“