ძალიან ბევრი ცუდი ამბები მოხდება ქვეყანაში – გუბაზ სნიკიძე (ფრაგმენტი 2)