დაპირისპირება ქუთაისში, 124-ე უბანზე, სადაც შემაჯამებელი ოქმი წინასწარ შეავსეს | 02.10.2021

დაპირისპირება ქუთაისში, 124-ე უბანზე, სადაც შემაჯამებელი ოქმი წინასწარ შეავსეს. საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმის შევსება გამოუცდელობით ახსნეს. ოქმზე, რომელიც წინასწარ შეივსო და გაყალბდა კომისიის თავმჯდომარის ხელმოწერა იყო.

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები