ცესკო თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს მოუწოდებს, დროულად მიმართონ საარჩევნო ადმინისტრაციას | 24.09.2021

თვითიზოლაციასა და კარანტინში მყოფმა ამომრჩევლებმა, გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით, ცესკოს 25-დან- 27 სექტემბრის ჩათვლით, უნდა მიმართონ. საარჩევნო ადმინისტარციაში ამბობენ, რომ სტაციონარულ-სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, 73 საარჩევნო უბანი შეიქმნა. ცესკო თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს მოუწოდებს, დროულად მიმართონ საარჩევნო ადმინისტრაციას და გაიარონ შესაბამისი პროცედურები.

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები