“ეს ყველაფერი საეჭვოა, რომ ვიმსჯელო, რომელი მღვდელია მრუში და რომელი პედოფილი, არ იქნება სწორი” – ფრაგმენტი 4 | 16.09.2021

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები