“ეჭვმიტანილთა რიგი საკმაოდ ვრცელია, თუმცა არიან მეტად ეჭვიტანილნი და ნაკლებად ეჭვმიტანილი ძალები” | 15.09.2021

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები