რატომ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ადამიანების სიცოცხლის უფლების ხარჯზე?! – ომბუდსმენი ბრიფინგი | 25.08.2021