ამ საველე პირობებშიც შევძელით თითოეული საწოლის ჟანგბადით უზრუნველყოფა – ჯანდაცვის მინისტრი | 18.08.2021