გარდაცვალების პრობლემაა დაგვიანებული დიაგნოსტიკა, კლინიკაში დაგვიანებული გადაყვანა – ვატო სურგულაძე | ფრაგმენტი 1 | 11.08.2021