ერთადერთ გამოსავლად მესახება განვითარება და ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობა – ირაკლი ღარიბაშვილი | 03.08.2021