ვალდებულება, რომელიც ავიღე, ჩამოვიდე საქრთველოში, ზედმიწევნით შევასრულებ – მიხეილ სააკაშვილი | 29.07.2021