ეს არის ორგანიხზებული სისტემური დასჯა ადამიანების. მძიმე ფასი ექნება ამ ყველაფერს – ლაშა ტუღუში | ფრაგმენტი 2 | 06.07.2021