პროცესი უნდა დავინახოთ არა ერთი დღით და ერთი საათით, არამედ გრძელვადიანად – გიორგი ვაშაძე | ფრაგმენტი 1 | 02.07.2021